OVER MIJ

Wilbert de Jong heeft opleidingen gevolgd in economie, business administration, rechten en bestuurskunde. Daarnaast heeft hij beroepsopleidingen gedaan in assurantiën (gevolmachtigd agent) en mediation. In het bedrijfsleven was hij actief in commerciële handel en als verzekeraar. Verder heeft hij meer dan 25 jaar ervaring in bovenplaatselijk kerkenwerk binnen de Protestantse Kerk. Onder andere was Wilbert de Jong zes jaar voorzitter van een classis en vele jaren lid van een regionaal college voor het opzicht. Recent was hij voorzitter van een classicaal college voor de visitatie. Als visitator heeft hij meer dan 35 (buitengewone) visitaties en adviseringen gedaan. Op dit moment is Wilbert de Jong binnen de kerk niet ambtelijke verbonden.

In bestuurlijke zin heeft hij veel ervaring opgedaan in de politiek als gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten. Ook was hij lange tijd als toezichthouder en bestuurder actief in de sector Zorg en Verpleging, het bibliotheekwezen en andere culturele instellingen. Op dit moment behartigt hij als bestuurslid van een succesvolle instelling voor maatschappelijk werk de relatie met subsidie-verlenende gemeenten.

Door de combinatie van zakelijk inzicht en ervaring is hij in staat met doortastendheid en gepaste distantie een bijdrage te leveren aan de voortgang en ontwikkeling van een kerkgenootschap, zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk. Vanzelfsprekend is die inzet ook mogelijk in andere maatschappelijke sectoren waarin hij ervaring heeft. 

Op 1 maart 2019 is Wilbert de Jong gestart onder de naam Adviesburo Kerken De Jong. In het kader van transparantie zijn deze werkzaamheden niet te combineren met het lidmaatschap van kerkelijke organen. Op die manier wordt belangenverstrengeling voorkomen en is zijn inzet gericht op de belangen van een opdrachtgever. 

Meer informatie over Wilbert de Jong treft u op https://www.linkedin.com/in/wilbertdejongmediation/