Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website: www.akdj.nl. Door uw bezoek aan deze website geeft u te kennen akkoord te zijn met het daarop van toepassing zijn van deze disclaimer.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is en wordt vanzelfsprekend gestreefd naar zorgvuldigheid en actualiteit. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig en/of niet meer helemaal correct is. Het recht de informatie van deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen wordt te allen tijde voorbehouden. Voor eventuele websites en/of derden-partijen waarnaar wordt verwezen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrechten. Het is niet toegestaan deze informatie te downloaden of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, anders dan voor persoonlijk gebruik.

De informatie op deze website is steeds vrijblijvend en geldt niet als een concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.