MIJN DIENSTEN

Hoe kan ik voor u van betekenis zijn?

Concreet:

  1. Juridische kaders helder maken, wijzigen en toepassen. Om onzekerheid weg te nemen en rust te creëren.
  2. Moeizame processen en lastige situaties in kaart brengen, analyseren en vervolgens aanbevelingen doen, bemiddelen, om weer verder te kunnen gaan op de weg.
  3. Orde brengen in administraties, geldstromen op gang brengen, om te kunnen bloeien.
  4. Toekomstbestendig maken van faciliteiten, gebouwen en andere zaken, zodat deze weer een ondersteuning voor u zijn, voor waar het werkelijk om gaat in uw gemeente.

Meer in het algemeen:

Een kerkenraad, gemeente of parochie, heeft een visie op de toekomst, zelfstandig tot verdere bloei komen of juist met vereniging van krachten met een andere kerkgemeenschap een plaats in de wereld innemend. Dat vraagt om gepaste acties. Tegelijkertijd kan er onzekerheid zijn over hoe dit praktisch handen en voeten te geven. Wat is verstandig? Hoe wordt de gemeente bij veranderingen betrokken? AKDJ kan een gemeente daarin meenemen en reflectie bieden.

Vanwege de werkzaamheden in de kerkvisitatie is Wilbert de Jong zeer ervaren in het bemiddelen in situaties waarin het lijkt te schuren tussen verschillende colleges binnen een gemeente, tussen vrijwilligers en professionals, die daarmee zijn verbonden. Betrokkenen worden begeleid om gezamenlijk tot een inspanning gericht op de toekomst te komen.

Financiële en facilitaire zaken, zoals een kerkgebouw, zijn nodig maar kunnen ook een bron van spanning zijn. Met een goede analyse kunnen de dingen helder worden gemaakt. AKDJ kan daarin voorzien. Administratieve zaken kunnen uit handen worden gegeven, subsidies kunnen worden aangevraagd, kerkordelijke inkadering en algemeen juridische begeleiding kan rust en vertrouwen in de toekomst creëren. Zodat er ruimte ontstaat voor waar het in de kern om gaat. Gebouwen en instituten zijn nodig en belangrijk, maar het gaat er in de gemeente van Christus om, een plaats voor God te zijn en om relaties tussen mensen bouwen.

Het zoeken naar essentie is een mooi middel om de aanwezige energie in de goede richting en ruimte te plaatsen. De dienstverlening van AKDJ kan daaraan bijdragen. Neem daarom gerust eens contact op met Wilbert de Jong.

Een eerste oriëntatie is vanzelfsprekend vrijblijvend.