mr. drs. Wilbert de Jong

Adviesburo Kerken De Jong,                                  VKB kerkrentmeesters partner      

Welkom op de site van AKDJ

Adviesburo Kerken De Jong (AKDJ) is vooral gericht op het begeleiden van kerkelijke gemeenten. Veel situaties vragen om een brede blik en het hanteren van verschillende invalshoeken.

Betrokkenheid ontstaat als mensen in de gemeente mogelijkheden en ruimte gaan onderkennen en ervaren. Enthousiasme voor de kerk als uitdrukking van wat mensen ten diepste beweegt. De creativiteit van AKDJ voorziet in de beste condities om samen gemeente te zijn. Processen rondom een gebouw en financiën, de (kerk-)juridische inpassing, ook rondom fusie en splitsing, relaties met de burgerlijke overheid worden getransformeerd naar daadwerkelijke begeleiding en ondersteuning voor het functioneren van de gemeente.

U mag deskundigheid en voortvarendheid verwachten. Dat wordt dan altijd wel binnen de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente ingevuld. Als het toch beter lijkt taken te mandateren, dan wordt daar gewoon een goede afspraak over gemaakt.

Kerkordelijk is heel veel mogelijk. Binnen dat kader kunnen oplossingen worden gevonden, ook voor zaken die al te lange tijd teveel energie slurpen. Dat is vooral ook praktisch want regels zijn er om te helpen, niet om te plagen, maar om Egyptische plagen te voorkomen.

AKDJ maakt in presentaties gebruik van een olieverf van de hand van Annewil Jansen: Pasen, Licht verdrijft de duisternis. Meer informatie over haar activiteiten is te vinden op www.kunst7.nl. Kerkelijke kunst is ook te vinden op www.arsprodeo.nl